Connect with us

Dini Bilgiler

Hangi Vakitlerde Namaz Kılmak Mekruhtur

Published

on

Hangi vakitlerde namaz kılmak mekruhtur; bunun sebebi nedir? Hangi vakitlerde namaz kılınmaz? İşte cevabı…

Hangi vakitlerde namaz kılınmaz? İşte cevabı:

Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman diliminde,
güneş tam tepe noktasındayken,
güneşin batma zamanında namaz kılmak mekruhtur.

İslam, Allah’tan başkasına ibadet etmeyi ya da bunu çağrıştıracak bütün tutum ve davranışları yasaklar. Belli vakitlerde namaz kılınmasının yasak veya mekruh olması da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Zira güneşin tam doğuş, tam tepe noktasında ve tam batış hâlinde olduğu zamanlar mecusilerin ibadet vakitleridir. Bu vakitlerde namaz kılmanın yasaklanması veya kısıtlanması, ateşperestlerin ibadet vakitleri ile çakışarak müslümanların onlara benzememesi amacıyladır.

Böylece müslümanlarda kimlik ve ibadet bilincinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu vakitlerin, namazın kemâl anlamda edasına engel bir özelliğinin olduğu da belirtilmiştir (Nesâî, Mevâkît, 29; İbn Mâce, İkâmetü’s-salati ve’s-sünen, 148; Zeylaî, Tebyîn, I, 85; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtar, II, 384).

Şâfiî mezhebine göre ise:

Güneşin doğuşu,
güneşin tam tepede oluşu
güneşin batışı zamanında sadece nafile namaz kılmak mekruhtur.

Bu hususta “Sizden biriniz sabah namazından sonra güneş doğana kadar, ikindiden sonra güneş batana kadar namaz kılmasın” (Muvatta, Kur’an, 48) hadisini delil olarak zikretmişlerdir. Bu vakitlerde farz namazlar, kaza namazları, revâtib sünnetler, tahiyyetü’l-mescid gibi sebepli namazlar kılınabilir. Ayrıca ikindiden sonra güneşin sararmasından batışına kadar nafile namaz kılmak tenzihen mekruhtur (Nevevî, Ravda, I, 192-195).

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dini Bilgiler

Huşu ile Namaz Nasıl Kılınır?

Published

on

🌴Namaza başlarken kendimizi sırat köprüsünün üzerinde görmemiz lazım.Sağımız cennet solumuz cehennem. Arkamızda ise Azrail as. Var.

🌴İki kaşımız arasında da Kabe’yi Muazzamayı göreceğiz.
Ellerimizi kaldırdığımızda da ellerimizin biri dünyayı öbürü de ahireti temsil edecek. ‘Ya Rabbi emrin olan namazı huzurunda kılmak için geldim.’ diyoruz.

🌴Allahu Ekber deyip elini kaldırdığın zaman bütün aklın ve şuurunla beraber bu tekbiri alırsın Farzdır.
Yani ‘Ya Rabbi sen büyüksün’ deyip dünyayı arkaya atıyorum diyoruz. Ellerini bağladığın zaman da ‘Ya Rabbi ne kadar kötü düşüncelerim varsa huzuru ilahinde bunları dağıtıyorum diyoruz.

🌴 sonra subhaneke ve fatihadan sonra rükuya varırız. Rüku islam’la beraber gelmiştir. Önceden direk secdeye varılıyordu.

🌴Rükuda Subhane Rabbiye’l Azim
(Ya Rabbi ben Sen’i noksan sıfatlardan tenzih ediyorum Ya Rabbi ben kemal sıfatınla Sen’i takdis ederim.

🌴Ya Rabbi ben Sen’in büyüklüğünü söylemekten acizim. Sen kendi büyüklüğünü nasıl biliyorsan ben de öyle kabul ediyorum.)

🌴➡ALLAH SANA GÜNDE BEŞ DEFA RANDEVU VERİYOR!⬅

🌴Namaz Allah ile kulun buluşmasıdır. En büyük zikir namazdır. Allah sana beş sefer randevu veriyor günde.
Namaz kulun Allah’la konuşmasıdır…

🌴SECDE YERİNE BAKMAK
GÖZBEBEĞİNİ DİNLENDİRİR!
Secdede Subhane Rabbiye’l_ a’la diyoruz Ey Yuce! Rabbim Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim)

🌴Namaz gözümün nurudur diyor Resulullah.. Kıyamda secdeye bakacaksın. Gözbebeğinin en iyi dinlendiği andır. Beyin hücresi tam kapasite ile namazda çalışıyor. ⚠Glikoz beyin hücrelerine namazda ayakta iken yüzde 25 rükuda yüzde 40 secdede ise yüzde 75 oranında intikal ediyormuş⚠

Continue Reading

Dini Bilgiler

Herkesin Bilmesi Gereken Nasihatler

Published

on

Besmelesiz yemek yeme. Sırrın var ise sakın kimseye söyleme. Cünüp iken yemek yeme. Elbisenin söküğünü üstünde dikme. İyi adını kötüye çıkaracak davranışlarda bulunma.

Kötüyle arkadaş olma, pişman olursun. Daima ileri hedefin olsun, geriye takılıp kalma. Harama tevessül etme.
Kimsenin payına/hakkına göz dikme. Bir şey koymadığın yere el uzatma.

İki kişi konuşurken dinleme. Ekmek ve tuz hakkını gözet. Namahreme bakıp ihanet etme. Davetsiz bir yere gitme.
Gidersen emin olduğun yere, namuslu kimseye git. Sır sakla. Her mecliste duyduğun şeyleri/sözleri aklında tut.

Evden eve söz taşıma. Kötülemekten, fenalıktan uzak ol. Ahlaklı ol. Herkesle iyi geçin. İnat ve kötü sözlü olma. Senden büyüklerin önünden gitme. İhtiyarlara hürmet et. Daima temiz ol. Haram ve yasak edilen şeylere yaklaşma.

Beş vakit namaza devam edip iyi hâl ile tanınarak, ilim ve faziletle meşgul ol. Her zaman geniş kalpli ve hoş meşrep ol. Beraber olduğun, tanıştığın kişilerden asla bir şey isteme. Buna riayet etmezsen seni küçük görürler, itibarını kaybedersin.

Rıza lokmasıyla yetin. Elindeki imkânları israf etme. Kanaatkâr ol. Çünkü kanaat tükenmez bir hazinedir.
– ŞEYH EDEBALİ-

Continue Reading

Dini Bilgiler

Erkek Hanımına Nasıl Davranmalı

Published

on

ERKEK HANIMINA NASIL DAVRANMALI..

Birgün Efendimiz (a.s.m) sahabe-i Kirama buyurdu ki:

– Hayırlı aile reisi olununuz! Dediler ki: – Ya Rasulallah, hayırlı aile reisi olmak nasıl olur? Şu cevabı verdi:
– Siz eve gelince hanım seviniyor, çocuklar koşarak sizi karşılıyorsa hayırlı aile reisisiniz. Şayet siz kapıdan girerken hanımın sinirleri geriliyor, çocuklar da köşe bucak kaçıyor, sizden uzaklaşma ihtiyacı duyuyorsa, bilin ki siz hayırlı aile reisi olamamışsınız.

Fatıma (ra) validemize hayırlı aileye ait şöyle kısa bir soru sorarlar; derler ki: – Hayırlı hanım nasıl olur?
Şöyle tarif eder hayırlı hanımı Fatıma validemiz: – Hayırlı hanım, beyini üzmeyen, hayaliyle de olsa haramlarda gezmeyendir

Aynı soruyu Hazret-i Ali Efendimize de sorarlar: – Hayırlı bey nasıl olur? O da aldığı aynı terbiyenin gereği olarak tarif eder hayırlı beyi; der ki: – Hayırlı bey de, hanımını üzmeyen, hayaliyle de olsa haramlarda gezmeyendir!
Evet fiili haramı bırak, hayali haramdan bile böylesine kaçınan muhterem aileler, hayırlı hanımla hayırlı beyi işte böyle tarif ediyorlar. – Eşini üzmeyen, hayaliyle de olsa haramlarda gezmeyen!

.1. “Güzel huylu” olmalı bir erkek hanımına. Şefkat ve muhabbetle davranmalı hep ona.
2. Ev içinde, dâimâ “Güler yüzlü” olmalı. Ona karşı yumuşak ve nâzik davranmalı. 3. Önce selâm vermeli, girince eve erkek. Hatırını sormalı, hem (Nasılsın?) diyerek.

4. Neş’esiz, üzüntülü görürse onu eğer, Tesellî eylemeli söyleyip güzel şeyler. 5. Onu “Çok sevdiğini” bildirmeli kendine. İştirak etmelidir sevincine, derdine. 6. Ağır ve zor işleri, meselâ çarşı pazar, İşlerini, hanıma yaptırmamalı zinhâr.

7. Kolaylık göstermeli ona ev işlerinde. Ve yardım etmelidir, çocuk terbiyesinde. 8. Yemede, giyinmede, imkânı varsa şâyet, İyisini almaya etmeli sa’y-ü gayret. 9. Onu, hiç bir sûrette aslâ dövmemelidir. Dövmek değil, “Sert” bile, hiç söylememelidir.

10. Resûlullah buyurdu: (Eşini dövse bir zât, Bilsin ki, dâvâcısı mahşerde benim bizzât.) 11. Onun huysuzluğuna sabırlı olmalıdır. Bir günden daha fazla dargın durmamalıdır. 12. Ahlâkında, huyunda değişiklik görünce, Kabâhati, kendinde aramalı ilk önce.

13. Görmezlikten gelmeli, bâzı kusûrlarını. Gizlemeli herkesten, ayıp ve sırlarını. 14. Ona, yanında iken ve yanında olmadan, “Hayır duâ” etmeli, kaçmalı “Bedduâ” dan. 15. Çünkü o, gece gündüz beyi için çalışır. Ve onun en vefâlı “Hayat arkadaşı” dır.

16. Onun, kat’î sûrette kırmamalı kalbini. Zîrâ o, beyi için adamıştır kendini. 17. Bâzı erkek vardır ki, nâziktir ona buna.
Lâkin “Arslan” kesilir evinde hanımına. 18. Önemsiz bir şeyleri bahâne eyliyerek, İncitir hanımını, hakâretler ederek.

19. Şunu bilmelidir ki, “Kalp kırma” nın günâhı, Sanki yıkmak gibidir, kazmayla Beytullah’ı. 20. Hattâ en büyük günah, “Küfür” den sonra gelen, Mü’mini incitmektir, şu veyâ bu sebepten. 21. “Îmân” dan sonra ise, en kıymetli ibâdet, Bir mü’minin kalbini sevindirmektir elbet.

22. Yine bilmelidir ki, hanım “Esir” değildir. Rabbin bir emâneti, bir “Cennet nîmeti” dir. 23. Bu yüzden, hanımını üzmemeli bir erkek. Ve ona güvenmeli, çok muhabbet ederek. 24. Öyle olmalıdır ki hanımıyla gerçekten, Bilsin ki: “Beyim beni, çok seviyor herkesten”

Continue Reading

Trending